Wahnsinn oder Unvernunft - revival (Alles wird gut)